• Shporta juaj eshte bosh!

ENGLISH
 • HELP

 • Termat & Kushtet

  1. Përkufizime:
  2. Teamra Herbals - (www.teamraherbals.com) është një sistem web online, në pronësi të Teamra Herbals. Ky sistem mundëson përdorin e shërbimeve të ndryshme, sipas këtyre Kushteve të përgjithshme.

   

  1. Teamra Herbals - është një kompani tregtare që ofron shërbime disa nga të cilat mund te behen përmes faqes së internetit teamraherbals.com

   

  1. Shërbimet - nënkupton të gjitha shërbimet që mund t’i ofrojë Teamra Herbals klienteve përmes sistemit web www.teamraherbals.com
  1. Artikuj - nënkupton të gjitha produktet,te cilat mund të porositen nga www.teamraherbals.com

   

  1. Klient - është një përdorues I cili ben porosine përmes sistemit web www.teamraherbals.com

   

  1. Korrier - është një person i përfshirë në dergesen e porosise nga www.teamraherbals.com

   

  1. Porositë dhe dërgesat – klienti dorëzon një porosi që realizohet përmes zbatimit të rregullt të veprimeve të mëposhtme:
  2. Përcaktohet vlera e artikujve të porositur dhe shtypet butoni “Shto në shportë” i vendosur përpara Produktit, dhe konfirmohet porosia duke shtypur butonin “Porosit”;

   

  1. Teamra Herbals mer porosinë dhe e nis ate me ane te korrierit.

   

  III. Çmimet dhe mënyrat e pagesës:

  1. Çmimet e artikujve, paketimit të tyre dhe çmimet e dërgesës dhe mënyrat e pagesës përshkruhen faqet informuese te sistemit TeamraHerbals.com

   

  1. Të gjitha çmimet e paraqitura në faqet e TeamraHerbals.com përfshijnë TVSH-në.

   

  1. Nëse anullohet porosia pasi klienti të ketë paguar online, ky i fundit ka të drejtë të porosisë artikuj të tjerë me të njëjtën vlerë ose vlera e paguar do t’i kthehet.

   

  1. Rimbursimi i çmimit të paguar bëhet brenda ditës së nesërme të punës nga marrja e faturës për rimbursim.

   

  1. Të dhënat personale
  2. Teamra Herbals ka të drejtë të mbledhë dhe të përdorë informacion për Klientet e saj kur ata dergojne infot personale.

  Informacioni identifikues i një personi mund të përfshijë emrin, mbiemrin, adresën, numrin e telefonit, emailin, gjininë dhe çdo informacion që përdoruesi e jep në mënyrë të vullnetshme gjatë porosise.

   

  1. Përveç qëllimeve të parashikuara në Kushtet e përgjithshme, Teamra Herbals mbledh e përdor informacione edhe për t’u ofruar klientëve shërbime të reja (falas ose me pagesë), për promocione, për organizimin e eventeve, pyetësorëve, anketave etj.

   

  1. Duke pranuar Termat dhe kushtet, klienti pranon që të dhënat e tij/saj personale të përpunohen për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. Klienti mund të çregjistrohet në çdo kohë duke dërguar një email në adresën info@teamraherbals.com

   

  1. Teamra Herbals merr përsipër të mos bëjë publik asnjë informacion personal për klientet e tij dhe të mos i japë asnjë informacion palëve të treta, me përjashtim të rasteve kur ka marrë miratimin e shprehur të klientit ose në të gjitha rastet e parashikuara me ligj.

   

  Te dhenat, Permbajtja dhe Informacionet, te cilat ndodhen ne kete sistem jane pronesi e Teamra Herbals eshte e ndaluar kopjimi apo cfare do lloj aktiviteti pa lejen e Teamra Herbals